ที่อยู่สำนักงานใหญ่

75/2 หมู่ 6 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล

customerservice@rungkittour.com

เบอร์โทรศัพท์

076-421-805

🚚บริการรถโดยสารประจำทางและ 📦บริการรับฝาก – ส่งพัสดุ สินค้าถึงบ้านภายใน 1 วัน
Sun 14 Jul 2024

Book Tickets Online

บริการจองตั๋วออนไลน์ 📖

📢 สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางเส้นทาง ภูเก็ต – ระนอง – ชุมพร สามารถจองตั๋วล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @rungkittour1(มี@นำหน้า) 🕐เวลาทำการ 06.00 น. ถึง 22.00 น.
    1. ลูกค้าตรวจสอบเที่ยวเดินรถที่ต้องการ ได้จากตารางเที่ยวเดินรถด้านล่าง
    2. ลูกค้าสแกน QR-Code 👉
    3. ลูกค้าแจ้ง วัน เวลา เที่ยวเดินรถ พร้อมจุดขึ้นและลงรถ 📅
    4. ลูกค้าแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทร ของผู้เดินทาง
    5. พนักงานแจ้งราคาตั๋ว เลขที่นั้ง ให้ลูกค้าทราบ
    6. ลูกค้าโอนเงินผ่านทางธนาคาร และส่งสลิปให้พนักงาน
    7. ลูกค้ารับตั๋วโดยสารที่ท่ารถโดยสาร กรณีระหว่างทางรับตั๋วบนรถโดยสาร

📢 Passenger who wants to travel between Phuket – Ranong – Chumphon can book your seat in advance, or contact us for more information through Line ID : @rungkittour1 (include @) 🕐Office hours 06.00 น. to 22.00 น.
     1. Customer check the bus trips they want. From the bus schedule below.
     2. Customer scans QR-Code 👉
     3. Customer informs the date and time of the bus trip along with the boarding          and Pick-up point – drop-off point 📅
     4. Customer informs the name, surname and telephone number of the traveler.
     5. The staff informs you of the ticket price and seat number.
     6. Customer transfer money via bank and send the slip to office.
     7. Customer pick up the ticket at the bus terminal. In the case of picking up on          the way , customer can take the ticket on the bus.

ข้อมูล 2 เส้นทาง [ 2 Routes ]

ชุมพร ภูเก็ต [ Chumphon Phuket ]
ไป – กลับ Round – trip
ภูเก็ต ระนอง [ Phuket Ranong ]
ไป – กลับ Round – trip
จองตั๋วรถโดยสาร สแกนหรือคลิกที่ QR-Code

บริการรถโดยสารประจำทาง ภูเก็ต – ระนอง – ชุมพร

Bus service Phuket – ranong – chumphon

บริการรถโดยสารประจำทาง ชุมพร – ระนอง – ภูเก็ต

Bus service chumphon – ranong – PHUKET

Rungkitexpress / Parcel delivery service online

บริการขนส่งพัสดุ – สินค้าออนไลน์ 📦

🚚 บริการรับฝาก – ส่งพัสดุ สินค้าถึงบ้านภายใน 1 วัน 📦 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @rungkitexpress (มี@นำหน้า) 🕐เวลาทำการ 06.00 น. ถึง 22.00 น.
1. นำพัสดุที่ต้องการฝาก ไปยังท่ารถโดยสาร ภูเก็ต ตะกั่วป่า ระนอง ชุมพร
2. แสดงบัตรประชาชน พร้อมแจ้งจุดลงพัสดุให้พนักงานทราบ
3. พนักงานแจ้งราคา และออกตั๋วรับฝากพัสดุ ลูกค้าชำระเงินสดหรือสแกนผ่าน QR-Code
4. กรณีฝากระหว่างเส้นทางขนส่ง ติดต่อได้ที่ Line ID : @rungkitexpress (มี@นำหน้า)
     แจ้งจุดรับของและจุดลงพัสดุ ชำระเงินโดยสแกนผ่าน QR-Code ผ่านทาง Line Official
     หรือชำระเงินสด/สแกน QR-Code ผ่านพนักงานขับรถ

🚚 Parcel delivery service, same day shipment 📦 For more information, please contact us through Line ID : @rungkitexpress (include @) 🕐Office hours 06.00 น. to 22.00 น.
1. Bring the parcel that you want to send. To the bus terminals: Phuket, Takua Pa,      Ranong, Chumphon.
2. Show ID card along with informing to the staff and the parcel drop-off point.
3. The staff informed the price and issue the ticket to the customer and the customer pays in cash or scan via the QR-Code.
4. In the case of depositing during the transport route, contact Line ID :      @rungkitexpress (with @ in front) Notify the parcel pick-up point and parcel      drop-off point. The customer pays by scan via the QR-Code of LINE Official or      pay cash/scan the QR-Code through the driver.

ข้อมูล 2 เส้นทาง [ 2 Routes ]

ชุมพร ภูเก็ต [ Chumphon Phuket ]
ไป – กลับ Round – trip
ภูเก็ต ระนอง [ Phuket Ranong ]
ไป – กลับ Round – trip
รับฝาก – ส่งพัสดุ แสกนหรือคลิกที่ QR-Code

บริการรถขนส่งสินค้า (ส่งถึงภายในวันเดียว)

Parcel delivery service, same day shipment

Car
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow
Car
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow